×

Time forespørsel

Appointment request

GLEMT DINE DETALJER?

OPPRETT BRUKERKONTO

Avtalebetingelser

1. Generelt

Avtalebetingelsene gjelder for bestilling av tatoverings tjenester fra Skintreasure AS "Old Bastards Tattoo" til forbrukere.

Avtalebetingelsene vil sammen med din timebestilling og booking bekreftelsen, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for timebestillingen.


2. Bestilling -og avtaleprosess

Din timebestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din timebestilling, med mindre den avbestilles av deg eller oss, les mer om avbestilling i punkt 3. Avbestilling av tatoverings timer

Når vi mottar din timebestilling, vil vi bekrefte avtalen og sende deg en booking bekreftelse på sms og e-post. Les nøye igjennom booking bekreftelsen når du mottar den, og undersøk om booking bekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi forbeholder oss retten til å avbestille timer på grunnlag av sykdom, teknisk svikt og lignende. Kunden vil få beskjed om dette i så god tid som mulig. Dersom tatovøren blir forsinket til timen, anses forsinkelsen som ventetid, og betingelsene nevnt i punkt 6. Ventetid er gjeldende i disse tilfeller.

Vi forbeholder oss også retten til å avlyse tatoverings timer dersom du møter til timen under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler, eller om utførelsen av tatoveringen kan medføre en fare for din egen eller andres helse på grunn av din tilstand. Tatoverings timer vi må avlyse på bakgrunn av slike tilfeller, vil du bli belastet for, ettersom at du burde forstå at det kan ha betydning for utførelse av tatoveringen og risikoer forbundet ved tatoveringen.


3. Avbestilling av tatoverings timer

Avbestilling av tatovering timer, må gjøres senest 24 timer før tatoverings timen starter. Tatoverings timer på mandager må avbestilles senest lørdagen før kl 12:00. Avbestilling av timer skal kun skje via avbestillings skjema, eller ved å ringe 22 73 03 01 i våre åpningstider.

Tatoverings timer som avbestilles etter at avbestillingsfristen er utløpt, må betales av kunden.

Etter at en tatoverings time er avbestilt, endres avtale status til "Avbestilt". Tatoverings timen er da avbestilt, og kan ikke endres etter dette, kunden har dermed ikke krav på tatoverings timen, uavhengig om kunden avbestilte tatoverings timen før eller etter at avbestillingsfristen utløp, eller om kunden må betale for tatoverings timen eller ikke.

Ved sykdom skal legeerklæring fremvises innen 7 virkedager etter første sykedag, kunden vil da ikke bli belastet for timen.


4. Kunder som møter for sent til tatoverings timen

Tatovøren venter i 15 minutter, etter dette regnes kunden som «ikke møtt» og har dermed ikke krav på tatoverings timen. Dersom kunden på forhånd har varslet om forsinkelse, eller opplyser om forsinkelse når vi forsøker å kontakte kunden, venter tatovøren i opptil 60 minutter, dersom timen ikke vil medføre ventetid for andre kunder. Ventetiden til tatovøren vil belastes kunden som en ekstra tatoverings time dersom tatovøren venter i over 15 minutter.


5. Kunder som ikke møter til tatoverings timen

Kunder som ikke møter til tatoverings timen, vil bli belastet med den veiledende prisen for tatoverings timen.


6. Ventetid

Det kan forekomme ventetid. Dersom ventetiden er lengre enn 30 minutter skal tatovøren gi beskjed til kunden i forkant av timen. Tatovøren skal opplyse om hvor lange ventetiden vil være, dersom ventetiden overstiger 60 minutter har kunden rett til å kansellere timen uten å bli belastet for timen, kunden kan også velge å avtale ny time, med mindre kunden samtykker til ventetiden. Kunden blir ikke belastet for ventetiden.


7. Betaling

Tatoverings timer skal betales i studioet etter at tatoverings timen er ferdig, kunden kan betale med kontanter og/-eller med kredittkort.

Tatoverings timer som avbestilles etter at avbestillingsfristen er utløpt, eller tatoverings timer der kunden ikke møter til tatoverings timen, vil bli belastet kunden med den veiledende prisen for tatoverings timen. Betalingsfristen settes automatisk til 7 dager fra faktura dato. Ubetalte fakturaer vil følge normale inkassorutiner.

Garantibetingelser

 

Det er 6 måneders garanti på tatoveringer fra kjøpsdato.
Garantien dekker kostnadsfri reparasjon /overhaling av tatoveringen ved skader/feil eller mangler i tatoveringen,
eller dersom tatoveringen har falmet unormalt mye. Dersom du skulle oppleve komplikasjoner med tatoveringen
slik som allergiske reaksjoner, betennelse, infeksjoner o.l. Må du melde fra til Old Bastards Tattoo snarest for videre
veiledning om behandling! (Vi henviser videre til lege om det er nødvendig)

Det er 1 månede garanti på tatoveringer plassert på slitasjeområder slik som;
hender, fingrer, albuer, knær og føtter.

Garantien bortfaller dersom Old Bastards sine etterverns instrukser ikke er fulgt eller ved egen
uaktsomhet vedrørende tatoveringen, og dersom opplysningsplikten i egenerklæringen ikke er overholdt.

Hva skjer om jeg ikke møter til time for reparasjon / overhaling?
Dersom du har booket time for reparasjon / overhaling, og ikke møter opp eller at avbestilling
skjer 
etter at avbestillingsfristen er utløpt. Bortfaller garantien. Ved sykdom skal legeerklæring framvises innen
7 virkedager fra første sykedag, garantien vil da fortsatt være gyldig.

Samtykke og egenerklæring

Hvis jeg har diabetes, epilepsi, hepatitt, hemofili, HIV-AIDS, eller noen annen smittsom sykdom, hjertesykdom eller tar medisin som tynner ut blodet, skal jeg informere Old Bastards Tattoo om dette på forhånd. Jeg er ikke gravid eller ammende. Jeg er ikke under påvirkning av alkohol eller narkotika.

Jeg har ingen medisinske eller hudsykdommer som: akne, arr (keloid), eksem, psoriasis, fregner, føflekker eller solbrenthet i området der jeg skal bli tatovert, som kan påvirke tatovering. Hvis jeg har noen form for infeksjon eller utslett hvor som helst på kroppen min, skal jeg informere Old Bastards Tattoo om dette.

 

Jeg erkjenner at det ikke er mulig for ansatte hos Old Bastards for å finne ut om jeg kan ha en allergisk reaksjon på pigmenter eller prosedyrer som brukes i min tatovering, og jeg er enig om å godta risikoen for at en slik reaksjon er mulig.

Jeg erkjenner at infeksjoner alltid er mulig som et resultat av å få en tatovering, spesielt i tilfelle at jeg ikke tar skikkelig vare på min tatovering. Jeg har fått etterverns instruksjoner og jeg er enig om å følge dem mens min tatovering leger. Jeg er enig i at dersom etterarbeid skal være nødvendig, på grunn av min egen uaktsomhet, vil dette bli gjort på min egen bekostning.

Jeg forstår at hvis jeg gjennomfører former for; hud behandlinger, laser hårfjerning, plastisk kirurgi eller andre hud forandrings prosedyrer, kan det resultere i uønskede endringer i min tatovering.

Jeg erkjenner at en tatovering er en permanent endring i mitt utseende, og at ingen løfter har blitt gitt om å senere endre eller fjerne min tatovering. Så vidt jeg vet, har jeg ikke en fysisk, mental eller medisinsk svekkelse eller funksjonshemming som kan påvirke mitt velvære som et direkte eller indirekte resultat av min beslutning om å ta en tatovering

Jeg erkjenner at Old Bastards Tattoo fratas ansvar for enhver skade som skyldes at jeg, i den hensikt å oppnå tatovering, har holdt tilbake opplysninger Old Bastards Tattoo har bedt om i forbindelse med prosedyren, -og/eller som jeg burde skjønne vil ha betydning for tatovørens valg av behandlingsmetode, og bedømmelse av risiko forbundet herved. 

Jeg erkjenner at Old Bastards Tattoo fratas ansvar for enhver skade som skyldes at jeg, i den hensikt å oppnå tatovering, har holdt tilbake opplysninger Old Bastards Tattoo har bedt om i forbindelse med prosedyren, -og/eller som jeg burde skjønne vil ha betydning for tatovørens valg av behandlingsmetode, og bedømmelse av risiko forbundet herved. 

Jeg er innforstått med at om jeg ikke overholder opplysningsplikten som nevnt ovenfor, vil ikke tatovøren eller Old Bastards Tattoo være ansvarlige for resultatet av tatovering prosedyren. Jeg er også kjent med at om jeg uten å vite det, lider av en sykdom som først gir seg tilkjenne etter, ifølge av prosedyren, er Old Bastards Tattoo uten ansvar. 

Jeg erkjenner at jeg er over 18 år, jeg samtykker til tatoveringsmotivet, plasseringen av tatoveringen og til eventuelle handlinger av ansatte hos Old Bastards som er nødvendig for å utføre tatoveringen prosedyren.

 

Jeg samtykker til at Old Bastards kan behandle og lagre opplysninger slik som: personopplysninger, Helse tilstand og dokumentasjon. Jeg samtykker til at alle opplysninger som kan være nødvendige for regnskap eller fremtidige behandlinger, lagres i inntil 10 år. Jeg er innforstått med at alle ansatte hos Old Bastards Tattoo er underlagt taushetsplikt 

Time forespørsel

Appointment request

TOP