×

Time forespørsel

Tatoveringen

Personalia

Ved å klikke på send forespørsel, bekrefter jeg at jeg er fylt 18 år, og at alle opplysninger er fullstendige og korrekte, og at jeg har lest og forstått avtalebetingelsene og personernserklæringen

Appointment request


Avtalebetingelser


1. Generelt

Avtalebetingelsene gjelder for bestilling og utførelse av tatoverings timer hos OBTN AS "Old Bastards Tattoo" til forbrukere.

Avtalebetingelsene vil sammen med din timebestilling og booking bekreftelsen, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for avtalen og timebestillingen.

Du må være fylt 18 år for å tatovere deg hos oss. Vi godtar ikke samtykke fra foresatte.


2. Bestilling -og avtaleprosess

Din timebestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din timebestilling, med mindre den avbestilles av deg eller oss, les mer om avbestilling i punkt 3. Avbestilling av tatoverings timer

Når vi mottar din timebestilling, vil vi bekrefte avtalen og sende deg en booking bekreftelse på sms og e-post. Les nøye igjennom booking bekreftelsen når du mottar den, og undersøk om booking bekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi forbeholder oss retten til å avbestille timer på grunnlag av sykdom, teknisk svikt og lignende. Du vil få beskjed om dette i så god tid som mulig, depositum vil refunderes innen 7 virkedager i slike tilfeller. Dersom tatovøren blir forsinket til timen, anses forsinkelsen som ventetid, og betingelsene nevnt i punkt 6. Ventetid er gjeldende i disse tilfeller.

Vi forbeholder oss også retten til å avlyse tatoverings timer dersom du møter til timen under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler, eller om utførelsen av tatoveringen kan medføre en fare for din egen eller andres helse på grunn av din tilstand. Tatoverings timer vi må avlyse på bakgrunn av slike tilfeller, vil du bli belastet for, ettersom at du burde forstå at det kan ha betydning for utførelse av tatoveringen og risikoer forbundet ved tatoveringen.


3. Avbestilling og endringer av tatoverings timer

Avbestilling av tatovering timer, må gjøres senest 48 timer før tatoverings timen starter. Tatoverings timer på mandager må avbestilles senest lørdagen før kl 12:00. Avbestilling av timer skal kun skje via avbestillings skjema, eller ved å ringe 22 73 03 01 i våre åpningstider. Avbestillinger via e-post, sosiale medier eller sms godkjennes ikke.

Dersom du avbestiller tatoverings timen din etter at avbestillingsfristen er utløpt, må du betale for alle bestilte timer. Du kan ved avbestilling etter avbestillingsfristen inngå betalings avtale med oss, det kan tilfalle gebyrer i tillegg avhengig av betalingsmetoden du velger og eventuell forfall.

Timer som er bestilt utenfor avbestillingsfristen, kan avbestilles gratis innen 1 time etter at timen ble bestilt.

Etter at en tatoverings time er avbestilt, endres avtale status til "Avbestilt". Tatoverings timen er da avbestilt, og kan ikke endres etter dette, du har dermed ikke krav på tatoverings timen, uavhengig om du avbestilte tatoverings timen før eller etter at avbestillingsfristen utløp, eller om du må betale for tatoverings timen eller ikke.

Endringer av tatoverings timer
Endringer av tatoverings timer, må gjøres senest 48 timer før tatoverings timen starter. Forespørsel om endringer skal kun gjøres ved direkte oppmøte i studioet, facebook chat eller ved å ringe 22 73 03 01 i våre åpningstider.

Forespørsel om endringer av tatoverings timer via e-post, godkjennes ikke. Vi vil uansett forsøke å kontakte deg via telefon dersom du har sendt oss forespørsel om endringer via e-post.

Unntak ved avbestilling etter fristen
Dersom du blir forhindret til å møte til timen grunnet sykdom, alvorlige skade eller alvorlig ulykke, eller dersom ditt barn, registrert partner, samboer eller nær familie blir utsatt for alvorlig sykdom, skade eller ulykke. Må gyldig og stemplet dokumentasjon fra lege fremvises innen 7 virkedager fra avtaledato. Du vil da ikke bli belastet for timen.

Unntaket gjelder ikke ved sykdom der man uteblir fra timen, uten å melde fra senest 4 timer før tatoverings timen.


4. Depositum

Før en tatoverings time kan opprettes, må det betales et depositum 
Depositumet trekkes fra det totale beløpet ved betaling når tjenesten er levert

Refusjon ved avbestillingRefusjon
Før 48 timer100%
Etter 48 timer0%
  
  
  

3. Avbestilling av tatoverings timer gjelder for tatoverings timer som avbestilles etter fristen på 48 timer, depositumet trekkes fra det totale beløpet som blir fakturert. Ved uteblivelse av tatoverings time gjelder 5. Uteblivelse fra time, depositumet trekkes fra det totale beløpet som blir fakturert


5. Uteblivelse fra time

Ved Uteblivelse fra tatoverings time, må du betale for alle bestilte timer.


6. Ventetid

Det kan forekomme ventetid. Dersom ventetiden er lengre enn 30 minutter skal tatovøren gi beskjed til deg i forkant av timen. Tatovøren skal opplyse om hvor lange ventetiden vil være, dersom ventetiden overstiger 60 minutter har du rett til å kansellere timen uten å bli belastet for timen, du kan også velge å avtale ny time, med mindre kunden samtykker til ventetiden. du blir ikke belastet for ventetiden.


7. Kunder som møter for sent til tatoverings timen

Tatovøren venter i 15 minutter, etter dette regnes kunden som «ikke møtt» og har dermed ikke krav på tatoverings timen. Dersom du på forhånd har varslet om forsinkelse, eller opplyser om forsinkelse når vi forsøker å kontakte deg, venter tatovøren i opptil 60 minutter, dersom timen ikke vil medføre ventetid for andre kunder. Du vil bli belastet for en ekstra tatoverings time for ventetiden til tatovøren dersom tatovøren venter i over 15 minutter.


8. Betaling

Tatoverings timer skal betales i studioet etter at tatoverings timen er ferdig, du kan betale med kontanter og/-eller med kredittkort.

Dersom du avbestiller din tatoverings time etter at avbestillingsfristen er utløpt, kan du ved avbestilling inngå en betalings avtale med oss. Du kan velge mellom faktura på e-post, E-faktura, avdragsordning eller betaling over telefon. Ved faktura på e-post eller E-faktura kan du velge mellom forfall 7, 14 eller 31 dager, ved avdragsordning kan du dele opp betalingen i opptil 4 avdrag, med forfall den 25 hver måned. Ved betaling over telefon, vil vi kontakte deg og be om kortopplysninger. Dersom du ikke ønsker å inngå betalings avtale settes forfall automatisk til 1 dag.

Ubetalte krav følger normale inkasso prosedyrer.


10. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår time betillinger, avbestillinger etter frist og uteblivelse fra timer følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

TOP });