×

Time forespørsel

Tatoveringen

Personalia

Ved å klikke på send forespørsel, bekrefter jeg at jeg er fylt 18 år, og at alle opplysninger er fullstendige og korrekte, og at jeg har lest og forstått avtalebetingelsene og personernserklæringen

Appointment request


Garantibetingelser


Det er 6 måneders garanti på tatoveringer fra kjøpsdato.

Garantien dekker kostnadsfri reparasjon av tatoveringen ved feil eller mangler i tatoveringen,eller dersom tatoveringen har falmet unormalt mye. Dersom du skulle oppleve komplikasjoner med tatoveringen
slik som allergiske reaksjoner, betennelse, infeksjoner o.l. Må du melde fra til Old Bastards Tattoo snarest for videre
veiledning om behandling! (Vi henviser videre til lege om det er nødvendig)

Det er ingen garanti på tatoveringer plassert på slitasjeområder slik som;
hender, fingrer, albuer, knær og føtter.

Garantien bortfaller dersom Old Bastards sine etterverns instrukser ikke er fulgt eller ved egen
uaktsomhet vedrørende tatoveringen, og dersom opplysningsplikten i egenerklæringen ikke er overholdt.

Hva skjer om jeg ikke møter til time for reparasjon / overhaling?
Dersom du har booket time for reparasjon / overhaling, og ikke møter opp eller at avbestilling
skjer 
etter at avbestillingsfristen er utløpt. Bortfaller garantien. Ved sykdom skal legeerklæring framvises innen
7 virkedager fra første sykedag, garantien vil da fortsatt være gyldig.

  
  
  
  
  
 
TOP });